Inici AVISOS Tarifes Nota legal
ITV Serveis, S.A. La ITV Quan cal passar la ITV On passar la ITV Manteniment del vehicle Reformes d’importància La ITV a la primera ITV Respon

a.    Documentació
b.    Punts que es revisen
c.    Reglamentació de la ITV

Llei del Codi de la Circulació de 10.06.1999 (BOPA 14/07/99)
BOPA 14/07/99.pdf 720 KB
gráfics: arxiu pdf 5,77Mb

Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles de
12.11.2008 (BOPA 19/11/08)
(BOPA 19/11/08 Reglament regulador ITV – arxiu 307 Kb)
Correcció d’errata de 24.12.08 (BOPA 31/12/08)
(BOPA 31/12/08 Correcció d’errata – arxiu 37 Kb)

Llei de Seguretat i Qualitat Industrial de 22.06.2000
(BOPA 29/07/2000 - arxiu pdf 52Kb)

Reglament de tallers de reparació de vehicles automòbils de
28.02.2001
(BOPA 07/03/2001 - arxiu pdf 52Kb)

Decret de modificació del Reglament de tallers de reparació
d’automòbils de 12.11.2008 (BOPA 19/11/08)
(BOPA 19/11/08 Modificació reglament tallers – arxiu 307 Kb)


Tornar a La ITV