Inici AVISOS Tarifes Nota legal
ITV Serveis, S.A. La ITV Quan cal passar la ITV On passar la ITV Manteniment del vehicle Reformes d’importància La ITV a la primera ITV Respon

Accions anteriors:
L'objectiu fonamental de la inspecció ITV rau en comprovar que tant l'estat general com els elements de seguretat del vehicle es trobin en les condicions de manteniment mínimes que permetin que el vehicle pugui continuar circulant sense posar en perill els seus ocupants ni cap altra persona o element present a la via pública. Actualment també es comprova que el vehicle compleixi uns requisits mínims pel que fa al respecte al medi ambient.

Passant la ITV a l'estació de ITV Serveis  aconseguireu tenir la ITV al dia amb el millor servei i amb la seguretat que el vostre cotxe assoleix els nivells de seguretat i respecte al medi ambient necessaris per a una conducció responsable.

ITV Cotxes
     
ITV Cotxes Antiguitat
Fins a 5 anys
De 5 a 9 anys
Més de 9 anys
Periodicitat
Exempt
Biennal
Anyal

Comprovar l'estat general del vehicle amb especial atenció als punts següents.

 • Estat i profunditat dels pneumàtics.
 • Funcionament dels llums i la senyalització.
 • Condicionament interior:
  • Funcionament dels cinturons de seguretat.
  • Accionament de les portes i les finestretes.
  • Fixació correcta dels seients.
 • Condicionament exterior:
  • Estat de les plaques de matrícula.
  • Estat dels retrovisors.
  • Estat del parabrisa i dels elements eixugaparabrises.
 • Funcionament correcte del sistema de direcció.
 • Nivell de soroll.

ITV MOTOCICLETES; ITV CICLOMOTORS

Ciclomotors
     
ITV Cotxes   Periodicitat
Exempt

Motocicletes particulars
     
ITV Cotxes Antiguitat
Fins a 5 anys
De 5 a 9 anys
Més de 9 anys
Periodicitat
Exempt
Biennal
Anyal
 • Comprovar l'existència, l'estat i el funcionament de tots els llums.
 • Comprovar l'estat dels pneumàtics.
 • Pel que fa al condicionament exterior, cal comprovar:
  • Estat del cadenat, seient i parafang.
  • Existència i estat dels agafadors.
  • Estat de la placa de matrícula.
  • Existència i estat dels retrovisors.
  • Estat del manillar i dels comandaments.
 • Motor i transmissió:
  • Nivell de soroll.
  • Estat de la transmissió.
  • Fuites d'oli.

Cal portar sempre el permís de circulació o carta groga i el comprovant de pagament de l'assegurança obligatòria de l'automòbil.

Accions posteriors
Cal reparar tots els defectes detectats.
Si les deficiències són lleus, no caldrà tornar a passar la inspecció, però haureu de reparar-les al més aviat possible.
Si els defectes són de consideració, caldrà tornar a passar la ITV en un termini màxim de 8 dies laborables (15 dies naturals per exempció de pagament).

Cal presentar, juntament amb la documentació del vehicle, l'informe de la inspecció tècnica, així com el de la segona inspecció, si és necessari.