Inici AVISOS Tarifes Nota legal
ITV Serveis, S.A. La ITV Quan cal passar la ITV On passar la ITV Manteniment del vehicle Reformes d’importància La ITV a la primera ITV Respon

 
Fins a 5 anys  Exempt
De 5 a 9 anys  Biennal
Més de 9 anys  Anyal

 
Fins a 5 anys  Exempt
De 5 a 9 anys  Biennal
Més de 9 anys  Anyal

 
Fins a 15 anys Semestral
Més de 15 anys Trimestral

 
Fins a 15 anys Anyal
Més de 15 anys Semestral

 
En tot cas Anyal
   

 
En tot cas Exempt
   

* En cas de dubte en la convocatòria del seu vehicle, sol·liciteu informació trucant al 127 o al +376.741.350 des de fora del Principat

Convocatòries per a primera inspecció

De conformitat amb el que determina l’article 167 de la llei del Codi de la Circulació, que estableix els terminis de presentació a la inspecció tècnica de vehicles per a la seva inspecció obligatòria, es convoquen tots els vehicles inclosos en els apartat A i C de l’article (motocicletes i vehicles particulars fins a un total de 9 places), a efectuar la primera inspecció tècnica obligatòria, tenint en compte els següents criteris:

1.
Tots els vehicles que hagin estat matriculats per primera vegada al Principat d’Andorra en el decurs de l’any en qüestió i aquest coincideix amb l’any de fabricació, han d’efectuar la seva primera inspecció tècnica obligatòria durant el mes en que van ésser matriculats del cinquè any, tal i com resumeixen les taules següents:

 
Vehicles fabricats l’any 2002
Vehicles fabricats l’any 2003
Vehicles fabricats l’any 2004
Vehicles fabricats l’any 2005
Vehicles fabricats l’any 2006
Vehicles fabricats l’any 2007
Vehicles fabricats l’any 2008
Vehicles fabricats l’any 2009
 
Nota: Aquestes taules són orientatives i estan sotmeses a les normes oficials que pública el M.I. Govern d’Andorra en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA)


Accions posteriors:

És important que repari sempre els defectes que s’hagin detectat. Si les deficiències són lleus no caldrà que torni a passar la inspecció. Si els defectes són importants, haurà de tornar a passar la ITV.

Li recomanem que desi juntament amb la documentació del vehicle l’Informe de la Inspecció Tècnica, així com el de la segona inspecció, si fos necessari.