ESCOLLIR EL DIA I L'HORA
PER PASSAR LA ITV
ÉS MÉS FÀCIL I CÒMODE
QUE MAI

RESERVI AQUÍ LA SEVA HORA

CAMPANYA PER
REDUIR A ZERO
ELS ACCIDENTS
MORTALS AL
PRINCIPAT

+ informació

ITV Serveis SA

Des del dia 2 de novembre de 2006 el servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles és gestionat per l’empresa ITV Serveis, S.A. per acord de Govern segons Concurs públic de data 26 de Juliol de 2006.

ITV Serveis, SA és una empresa andorrana participada al 50% per l’Automòbil Club d’Andorra i al 50% per l’empresa Applus+ Iteuve Tecnology SLU

A nivell tècnic i de gestió compta amb el suport tecnològic d’Applus+.

s'està carregant el mapa - espereu...

ITV Serveis: 42.476038, 1.481202

© ITV Serveis