Nota legal

www.itvserveis.ad és un domini d’Internet de titularitat de la Inspecció Tècnica de Vehicles i Serveis, SA en base al número de registre de marca 23817, autoritzat en data 5 de gener del 2007 per l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA).

L’accés a la web d’ ITV Serveis S.A i a la informació continguda comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d’aquest avís si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web d’ ITV Serveis S.A.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d’aplicacions, adreçar sol·licituds o comunicacions.

La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada i supervisada per ITV Serveis S.A.

Política de privacitat

Amb aquesta Política de Privacitat, Inspecció Tècnica de Vehicles i Serveis, SA (en endavant, nosaltres o ITV SERVEIS) l’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

 • La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen

A la següent taula trobarà enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del seu interès, no obstant, si us plau, ha de llegir tots els apartats de l’Avís Legal  i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web:

1.    A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

2.    Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

3.    Com obtenim les seves dades personals?

4.    Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

5.    Amb qui podem compartir les seves dades personals?

6.    Quant temps conservem les seves dades personals?

7.    Quins drets té?

8.    Com protegim les seves dades personals?

9.    Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb ITV SERVEIS a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que ITV SERVEIS ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones quines dades personals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’únic responsable del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

Inspecció Tècnica de Vehicles i Serveis, SA (ITV SERVEIS), amb NRT A-707191-T, domicili social a la carretera de Bixessarri, s/n, Aixovall AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), i telèfon de contacte +376 741 350 (o 127, en marcació abreviada dins el Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podrà dirigir-se mitjançant el correu LQPD@itvserveis.ad.

ITV SERVEIS no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que li comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta.

3. Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • La seva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
 • Les dades que sobre el seu vehicle ens proporcionin tercers quan el porten a passar la inspecció tècnica en el seu nom;
 • Les dades que nosaltres mateixos recollim del seu vehicle durant la seva inspecció tècnica;
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa;
 • Els quatre últims dígits de la seva targeta de crèdit, que juntament amb l’import de la inspecció i el número d’operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament, i que utilitzarem exclusivament en el cas que vulgui consultar o revocar l’operació;
 • Les imatges que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web;
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;
 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web.

4. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a:

a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representa.

b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.

c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa.

Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que ha signat amb nosaltres.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la seva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions.

La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, l’interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions, protegir la integritat dels vehicles, protegir la integritat dels nostres treballadors, protegir els nostres béns i instal·lacions, incrementar la seguretat en el treball, i agilitzar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com a incendis o robatoris de tercers.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar per a gestionar la relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball en ITV SERVEIS, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV amb el propòsit d’incloure-ho en aquests futurs processos. Pot retirar el seu consentiment o oposar-se al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fa, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del seu CV (si ens retira el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagi enviat el seu CV.

Per a certificar l’estat del vehicle que passa la ITV

Recollim les dades de la carta groga i la inspecció tècnica del vehicle, del quin és titular, o del què tenim associat amb vostè per ser vostè qui ens ha donat el seu telèfon i correu electrònic de contacte quan va demanar una cita prèvia, o del què tenim associat amb vostè per ser vostè qui el porta a la inspecció, per a certificar el seu estat tècnic en relació amb la reglamentació que aplica a la ITV.

La base que legitima aquest tractament és la seva necessitat per a l’execució del contracte regulat pels termes i condicions d’ús del servei d’inspecció tècnica de vehicles que ens sol·licita.

Per analitzar la seva valoració dels nostres serveis

Podem tractar les dades que ens proporciona quan passa una ITV per sol·licitar-li la valoració de l’atenció rebuda.

També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic que no inclogui informació personal de cap mena) en relació amb l’interès que desperten les nostres campanyes de comunicació o màrqueting.

La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis i de les iniciatives que gestionem o promocionem, així com de les nostres campanyes de màrqueting.

Per a enviar-li informació del seu interès (per exemple, recordatoris)

Recollim el seu correu electrònic quan demana cita prèvia per a enviar-li informació i novetats relacionades amb la cita o la ITV, així com per a recordar-li següents inspeccions quan estigui a punt de prescriure la validesa de l’actual.

La base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-lo informat sobre els serveis que ha adquirit, al que pot oposar-se en tot moment exercint el seu dret, tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a mitjançant l’enllaç que hi ha a aquest efecte, al peu de tots els nostres correus.

Per atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, a través el formulari de contacte, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’l. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a custodiar i retornar-li els objectes que perdi a les nostres instal·lacions

Si ha perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l’objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d’atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurem a les autoritats policials perquè siguin ells els qui gestionin la seva custòdia i eventual devolució.

La base que ens legitima per a tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar el seu furt i retornar-li.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem una cookies funcional pròpia anomenada “pum-600”, la durada de la qual és una hora, per a presentar finestres d’avís.

En tractar-se d’una cookie necessària per al correcte funcionament del lloc web, la seva utilització no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim en poder oferir-li els serveis del nostre lloc web.

Per a comunicar-li bretxes de seguretat

En ITV SERVEIS assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat d’ITV SERVEIS), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o han estat adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-li a un alt risc, l’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè, per tal que la bretxa no l’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Contracti els nostres serveis mitjançant un intermediari (per exemple, un familiar) a qui haguem de lliurar el resultat de la ITV del seu vehicle, ja sigui pel consentiment que li hagi donat, perquè el representi legalment, o perquè ens ho hagi autoritzat explícitament a nosaltres.
 • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
  • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància, sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, serveis de processament de pagament, o serveis de Delegat de Protecció de Dades Extern que atendrà les seves sol·licituds de drets), sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades d’ITV SERVEIS, les empreses referides tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a ITV SERVEIS.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

ITV SERVEIS conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.

Destruirem el seu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre vostè pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal seva.

A continuació, l’expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a ITV SERVEIS, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic LQPD@itvserveis.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Tanmateix, i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels seus drets

A fi de facilitar-li l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

8. Com protegim les seves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si ITV SERVEIS, determina que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat d’ITV SERVEIS), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, ITV SERVEIS l’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

9. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li notificarem abans que siguin vigents fent-li arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindrà l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals.

Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubti a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a LQPD@itvserveis.ad.

Política d’ús

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • ITV Serveis S.A. no és responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, no es fa tampoc responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs.
 • Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

ITV Serveis, S.A.
Carretera de Bixessarri s/n – Aixovall
AD600 – Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra

Telèfon:
127 (dins del Principat)
+376.741.350 (fora del Principat)

© ITV Serveis