Quan cal passar la ITV

Vehicle de motor de dues rodes lleuger

Cat. L1e (únicament ciclomotors)

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 3 anysExempt
Més de 3 anysBiennal

Ciclomotor de tres rodes, motocicletes, tricicles de motor i quadricicles

Cat. L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 4 anysExempt
De 4 a 10 anysBiennal
Més de 10 anysAnyal

Vehicles de vuit places com a màxim (exclosa la del conductor), dissenyats i fabricats per al transport de passatgers.

Cat. M1

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 4 anysExempt
De 4 a 10 anysBiennal
Més de 10 anysAnyal

vehicles de més de vuit places (exclosa la del conductor), dissenyats i fabricats per al transport de passatgers

Cat. M2 i M3 (inclou trens turístics)

ANTIGUITATPERIODICITAT
En tot casSemestral

Vehicles amb una massa màxima que no superi les 3,5 t, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies

Cat. N1

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 2 anysExempt
De 2 a 6 anysBiennal
De 6 a 10 anysAnual
Més de 10 anysSemestral

Vehicles la massa màxima dels quals sigui superior a 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies

Cat. N2 i N3

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 10 anysAnual
Més de 10 anysSemestral

Remolcs amb una massa màxima que no supera les 3,5 tones

Cat. O1 i O2 (únicament caravanes)

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 6 anysExempt
Més de 6 anysBiennal

remolcs amb una massa màxima que supera les 3,5 tones

Cat. O2 (excepte caravanes), O3 i O4

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 10 anysAnual
Més de 10 anysSemestral

Vehicles de la categoria M1 i N1 utilizats per a autoescola, ambulància, taxi, grues, lloguer sense xofer, assistència sanitària i anàlegs

Cat. M1 i N1

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 5 anysAnyal
Més de 5 anysSemestral

Vehicles de la categoria L utilizats per a autoescola o lloguer

Cat. L

ANTIGUITATPERIODICITAT
Fins a 10 anysAnyal
Més de 10 anysSemestral

Vehicles catalogats com a històrics per la reglamentació pròpia que els sigui aplicable

DATA DE FABRICACIÓPERIODICITAT
Fins al 31/12/1960Exempt
A partir de l’01/01/1961 i fins al 31/12/1989Cada 5 anys
A partir de l’01/01/1990Cada 2 anys

Atrament, están exempts de l’obligatorietat de les inspeccions tècniques periòdiques:

  • Els vehicles la velocitat màxima dels cuals sigui inferior a 25 km/h.
  • Les motos de neu.
  • Els vehicles de competició que no són tècnicament aptes per circular per la via pública oberta al trànsit.
  • Els tractors agrícoles i els remolcs agrícoles.
  • Els vehicles especials destinats a obres i serveis.
  • Els vehicles històrics que estan dipositats de forma permanent al Museu Nacional de l’Automòbil.
  • Les moticicletes tipus trial o enduro que no són tècnicament aptes per circular per la via pública oberta al trànsit.

En cas de dubte en la convocatòria del seu vehicle, sol·liciteu informació trucant al 127 o al +376.741.350 des de fora del Principat

Accions posteriors:

És important que repari sempre els defectes que s’hagin detectat. Si les deficiències són lleus no caldrà que torni a passar la inspecció. Si els defectes són importants, haurà de tornar a passar la ITV.

Li recomanem que desi juntament amb la documentació del vehicle l’Informe de la Inspecció Tècnica, així com el de la segona inspecció, si fos necessari.

© ITV Serveis